Thay đổi giấy phép kinh doanh theo quy định hiện nay - ketoanvina.vn

Chủ nhật - 02/01/2022 18:47

 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, đôi khi doanh nghiệp có sự thay đổi về phương thức và địa điểm kinh doanh. Việc thay đổi này sẽ làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ban đầu. Do đó, trong bài viết này ketoanvina.net sẽ giới thiệu đến bạn chi tiết hơn về hồ sơ, thủ tục trong quá trình làm giấy thay đổi giấy phép kinh doanh.


Khi nào doanh nghiệp cần thay đổi giấy phép kinh doanh?

Để phù hợp với quy mô và định hướng kinh doanh, khi có sự thay đổi các thông tin như:

-Chuyển đổi loại hình kinh doanh;

-Thay đổi tên doanh nghiệp;

-Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

-Thay đổi ngành nghề kinh doanh;

-Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

-Thay đổi thành viên góp vốn hoặc cổ đông góp vốn;

-Thay đổi người đại diện pháp luật;

-Chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

-Tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp.

 

Đây là việc làm bắt buộc khi có sự thay đổi nội dung trong giấy phép kinh doanh để không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và tránh bị xử phạt hành chính mà không nên áp dụng.


Quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể 

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được quy định chi tiết tại Điều 90 Nghị định 01/2021, bao gồm các trường hợp sau:

-Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

-Bước 2: Nộp hồ sơ đổi giấy phép kinh doanh tại UBND Quận/Huyện.

-Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới.

 

Để thực hiện quy trình trên, chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

-Bản sao biên bản họp của các thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên trong hộ đăng ký.
 

Hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh

-Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh có chữ ký của chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới hoặc chữ ký của chủ hộ kinh doanh mới đối với trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

-Hợp đồng mua bán hoặc giấy tờ chứng minh việc hoàn tất việc mua bán đối với trường hợp bán hộ kinh doanh;

-Hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh;

-Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp lý của người thừa kế đối với trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

-Bản sao công chứng CCCD của chủ hộ kinh doanh mới.

-Bản sao biên bản họp các thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh;

 

Hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cá thể:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

-Bản sao biên bản họp các thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;


Quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp 

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ với đầy đủ các nội dung mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ do doanh nghiệp nộp hoặc tổ chức doanh nghiệp được ủy quyền nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính theo hình thức nộp trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia.

 

Bước 3: Nhận Giấy xác nhận thay đổi đăng ký doanh nghiệp từ Cơ quan đăng ký

Trong quá trình xác minh, nếu hồ sơ được chấp nhận, Phòng Đăng ký kinh doanh ghi nhận nội dung thay đổi về yêu cầu của doanh nghiệp vào Giấy phép kinh doanh mới. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối để doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi.

 

Bước 4: Đăng tải thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn tất việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện đăng tải nội dung thay đổi trên Cổng thông tin điện tử quốc gia theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 

Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Tùy theo nội dung thay đổi mà doanh nghiệp sẽ thực hiện các công việc tiếp theo như thay đổi tên công ty hay thay đổi con dấu công ty.

 

Cũng giống như thủ tục thành lập công ty, để thay đổi giấy phép kinh doanh bạn cũng phải hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đó nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Bạn phải lập một bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh theo mẫu hiện hành có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật/thành viên/cổ đông.

 

Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm:

-Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp của doanh nghiệp.

-Quyết định thay đổi tên doanh nghiệp.

-Biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp.

-Giấy ủy quyền cho người nộp đơn.

 

Hồ sơ thay đổi trụ sở chính bao gồm

-Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

-Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.

-Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

-Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

-Giấy ủy quyền cho người nộp đơn.

-Mẫu 09 - 27 của cục thuế cũ.


Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

-Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

-Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.

-Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

-Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

-Giấy ủy quyền cho người nộp đơn.

-Bản sao CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.

 

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh, bao gồm:

-Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

-Quyết định thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

-Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

-Giấy ủy quyền cho người nộp đơn.

 

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ bao gồm:

-Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

-Quyết định thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

-Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

-Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

-Giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên/cổ đông.


Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh là bao nhiêu?

Lệ phí thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Phí thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại Nghị định 47/2019/NĐ-CP bao gồm:

 

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là: 50.000 đồng/lần.

 

Phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp là: 100 000 đồng/lần

-Lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể: 100.000 vnđ/lần

-Phí dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

 

Phí dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói tại ketoanvina.net chỉ từ 700.000đ/lần. Lệ phí bao gồm lệ phí nhà nước và lệ phí báo cáo.

 

Chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thành thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh khi sử dụng dịch vụ.


Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng

Thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp qua mạng được thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn

 

Truy cập trang web đăng ký doanh nghiệp quốc gia

 

Đăng nhập tài khoản, bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

-Sử dụng tài khoản KOK

-Sử dụng chữ ký số công cộng

 

Bước 2: Chọn hình thức đăng ký

Chọn hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Bước 3: Lựa chọn ngành nghề đăng ký thay đổi

Nhập Mã doanh nghiệp hoặc Mã nội bộ để tìm doanh nghiệp để hiển thị thông tin về doanh nghiệp

 

Bước 4: Chọn loại đăng ký thay đổi

Chọn – Thay đổi nội dung của TOS

 

Bước 5: Chọn tệp đính kèm

-Tải văn bản đính kèm: Văn bản đính kèm được scan, có đầy đủ chữ ký theo quy định, có đầy đủ chữ ký số theo quy định của văn bản điện tử.

-Hồ sơ kèm theo phải bao gồm đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định của từng loại thay đổi.

 

Bước 6: Thanh toán

Bước 7: Chọn phương thức thanh toán

 

Sau khi xác nhận đơn hàng, nhấp vào nút “Chuyển đến thanh toán điện tử” để thực hiện thanh toán điện tử.

 

Bước 8: Hoàn tất quy trình đăng ký và nộp đơn trực tuyến

Sau khi người yêu cầu/người đăng ký hoàn tất việc nộp tiền, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ chuyển sang trạng thái "Đã nộp" và tự động được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển giao vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng để xử lý hồ sơ. Hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Đã gửi” nếu được tiếp nhận thành công trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

-Khi nộp hồ sơ thành công, hệ thống hiển thị 02 bản in trên tài khoản của thí sinh/người đăng ký.

-Xem trước hồ sơ bao gồm các thông tin của hồ sơ đã nộp ->Nhấn nút để tạo bản in.

-Xem và in phiếu thu.

-Sau khi đăng ký thành công, người nộp hồ sơ có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ; Sửa đổi, bổ sung hồ sơ; Nhận kết quả.

 

Với quy định này, quy trình thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được rút ngắn, tiết kiệm nhiều công sức do không phải đến Phòng Đăng ký kinh doanh nhiều lần để nộp, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ. Thay vào đó, có thể sửa đổi, bổ sung hồ sơ điện tử.


Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại ketoanvina.net 

Có thể thấy, thay đổi giấy phép kinh doanh là một quy trình khá phức tạp. Đối với những doanh nghiệp không có đội ngũ am hiểu pháp luật chuyên môn cao sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, những đơn vị tư vấn pháp luật doanh nghiệp như ketoanvina.net chính là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp của bạn tháo gỡ mọi thủ tục rắc rối trong thời gian ngắn nhất.

 

Nhiệm vụ của ketoanvina.net 

-ketoanvina.net tự tin cam kết sẽ hoàn tất thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh nhanh chóng và tiết kiệm nhất cho bạn.

-Soạn thảo thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

-Soạn thảo quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), của đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty. công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn). với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

-Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ gia hạn giấy phép và nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

-Nộp hồ sơ khắc dấu và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới (đối với công ty thay đổi địa chỉ quận, huyện sang tên hoặc loại hình công ty khác);

-Bàn giao giấy phép kinh doanh mới và con dấu (nếu có) tận nơi.

 

Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị khi sử dụng dịch vụ của ketoanvina.net 

-Bản photo/scan GPKD (bản chính hoặc bản photo);

-Những thông tin dự kiến thay đổi trên giấy phép kinh doanh.

 

Trên thực tế, nếu không sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, bạn cần tự chuẩn bị rất nhiều giấy tờ như chúng tôi đã đề cập ở trên. Vì vậy lựa chọn dịch vụ này là một cách tối ưu cho doanh nghiệp.

 

Chúng tôi nhận tư vấn, soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước về thay đổi đăng ký kinh doanh như:

-Dịch vụ thay đổi tên công ty

-Dịch vụ thay đổi địa chỉ văn phòng

-Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ

-Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

-Dịch vụ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

-Dịch vụ thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty

-Dịch vụ thay đổi thông tin đăng ký, thuế

-Dịch vụ tư vấn cho khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh.


Mức xử phạt chậm thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh 

Khi doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh mà không thông báo hoặc không thông báo với cơ quan nhà nước thì sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

-Nếu quá hạn thông báo từ 01 ngày đến 30 ngày thì bị phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

-Nếu quá hạn thông báo từ 31 ngày đến 90 ngày thì bị phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

-quá hạn thông báo từ 91 ngày trở lên thì bị phạt hành chính từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

 

Doanh nghiệp không được đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

-Đã được Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo về những hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

-Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.


Một số câu hỏi khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cần chuẩn bị nhiều hồ sơ tương ứng với nội dung cần thay đổi. Có thể sai sót trong khâu hoàn thiện hồ sơ, chưa đủ giấy tờ khiến việc thay đổi không được chấp nhận. Dưới đây là những lưu ý doanh nghiệp cần biết:

 

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thay đổi tên doanh nghiệp?

Khi thay đổi tên doanh nghiệp sẽ dẫn đến những thay đổi đi kèm như con dấu doanh nghiệp, thông tin hóa đơn; xem xét giấy phép kinh doanh là gì như giấy phép vận chuyển, giấy phép thương hiệu,..

 

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thay đổi con dấu doanh nghiệp?

Doanh nghiệp cần khắc dấu pháp nhân thì nội dung và hình thức của dấu phải đồng nhất. Sau khi khắc dấu doanh nghiệp tiến hành thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp, nhận giấy xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về mẫu dấu sau khi thay đổi. Doanh nghiệp cần lưu giữ Giấy thông báo mẫu con dấu sau khi đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính?

Địa chỉ mới phải phù hợp với quy định của pháp luật. Khi chuyển đổi doanh nghiệp phải làm thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế tại Cục thuế hiện tại.

 

Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh cần lưu ý những gì?

-Doanh nghiệp không phải quyết toán thuế và lập lại hóa đơn GTGT khi: Thay đổi trụ sở công ty, chuyển đổi loại hình kinh doanh mà bên thứ 2 chịu toàn bộ nghĩa vụ thuế.

-Doanh nghiệp cần quyết toán thuế và cấp lại hóa đơn GTGT khi: Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, số trụ sở công ty.

-Doanh nghiệp chỉ được thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã được Nhà nước cho phép hoạt động. Đối với những doanh nghiệp chưa mã hóa ngành cấp 4 trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ sẽ phải đồng thời mã hóa ngành mới và ngành đã cấp.

 

Khi thay đổi nội dung thành lập doanh nghiệp có cần thay đổi con dấu gốc của công ty?

3 trường hợp cần thay đổi con dấu gốc của công ty:

-Thay đổi tên công ty.

-Thay đổi loại hình công ty.

-Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, tỉnh khác thì phải thay đổi con dấu nếu con dấu cũ là địa phương của quận, tỉnh cũ.


Lời kết

Trên đây là toàn bộ bài viết liên quan đến thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp vướng mắc về loại thủ tục này, hãy liên hệ ngay với ketoanvina.net để được tư vấn chi tiết nhất.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VINA

MST: 0317519997

Địa chỉ: Tầng 2, số 81 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0788 555 247  –  0786 555 247

Email: info@ketoanvina.net

Website: ketoanvina.net

Nguồn tin: xadienngoc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây